பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் சிறார் இலக்கிய பங்களிப்பு – ஜெ. மதிவேந்தன் (பகுதி 02/02)

வாசிக்கும் நேரம்: 6 நிமிடங்கள்

பறவைகளுக்கு: பறவைகளுக்கு என்பதில், பொதுஉலக அறிவுப் பெற்று நன்மை, தீமைகளை அறிந்துகொள்ளும் இளம்பருவத்தினரான உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களைப் பறவைகள் என்றுரைக்கிறார்.

இவர்கள் உலக வாழ்வியலோடு ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். அன்பு, அறிவு, கருணை, குமுக (சமூக) அக்கறையோடு செயல்பட வேண்டும் என்றுரைக்கும் பாங்கிலும் மனித உயிர்கள் தவிர்த்த பிற உயிரினங்களிடத்தும் அன்பு செலுத்தவும் பரிவு காட்டவும் வேண்டும் என்ற நோக்கில் தம் கருத்துகளை முன்வைத்துள்ளார். உலகம் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே உரியதன்று; பிற உயிரினங்களுக்கும் தான் என்ற மனத்தெளிவினை அனைவரும் அடைய வேண்டும். இப்போக்கில் கீழ்க்காணும் பாடலினை அணுக வேண்டியுள்ளது.

உறவை காக்கும் அன்பு!
ஊரைக் காக்கும் பண்பு!
இரவில் காக்கும் நாயே!
என்னைக் காக்கும் தாயே!

(கனிச்சாறு; பா.67; பக்:62)

மனிதர்களை விடவும் விலங்கினங்கள் பற்றுடையவை. இதனைப் பல நேரங்களில் மெய்ப்பித்துக் காட்டுபவை வீட்டு விலங்காகவும் பாதுகாப்பு விலங்காகவும் விளங்குகின்ற நாய் தான். அதனை, தன்னை ஈன்றெடுத்த தாய்க்கு நிகராக வைத்து பார்க்கும் மனநிலை என்பது பெருஞ்சித்திரனாரின் அளவிறந்த அன்புக்கும் பற்றுக்கும் சான்றாக அமைகிறது.

உலக வாழ்வு என்பது ஒன்றினைச் சார்ந்து மற்றொன்று இயங்குவது என்பது இயல்பான ஒன்றாக உள்ளது. ஒன்றின் இறப்பு அல்லது இழப்பு மற்றொன்றின் பிறப்பாகவும் பெறுதலாகவும் அமைகிறது. வாழ்க்கை வட்டச் சுழற்சியினை எடுத்துரைக்கும் பாடல்,

புழுவைக் கொல்ல பூச்சி!
பூச்சியைக் கொல்ல பாச்சை!
பாச்சையைக் கொல்ல பல்லி!
பல்லியைக் கொல்ல தேரை!
தேரையைக் கொல்ல பாம்பு!
பாம்பைக் கொல்ல கீரி!
கீரியைக் கொல்ல நரி!
நரியைக் கொல்ல ஓநாய்!
ஓநாயைக் கொல்ல கரடி!
கரடியைக் கொல்ல புலி!
புலியைக் கொல்ல யானை!
யானையைக் கொல்ல அரிமா!
அரிமாவைக் கொல்ல மாந்தன்!
மாந்தனைக் கொல்லும் எல்லாம்!

(கனிச்சாறு; பா;74, பக்:66.)

எனப் படைத்துள்ளார். மனித இனம் அனைத்து விலங்குகளையும் உண்ணும் மிருகமாக அமைந்துள்ளது. புழு தொடங்கி, அரிமா (சிங்கம்) வரை அனைத்தினையும் அழிக்கும் வல்லமை கொண்டவையாக இருக்கிறது. இச்சுழற்சியின் இறுதியில், மனிதனைக் கொல்லும் இறுதி ஆயுதமாக விலங்கினங்களே உள்ளதை மிகவும் கவனமாகப் பெருஞ்சித்திரனார் சுட்டுகிறார்.

இயற்கையை அழித்து, ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு வழிகோலும் இச்சூழலில் மரங்களும் விலங்கினங்களும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய நிலை உள்ளது. எனினும் விலங்கினங்களுக்கு மனிதரால் தான் பெரும் அச்சுறுத்தல்கள் உண்டாகின்றன.

மனித இனம் இணக்கமாக வாழும் சூழலிலும் சில புரையோடிய மரபுகளைப் பின்பற்றுவதால், சமூக இணக்கமின்மை ஏற்படுகிறது. அது சாதியாக, மதமாக அமைந்து பெரும் கேட்டினை ஏற்படுத்துகிறது. இதனைப் பல இடங்களில் வலியுறுத்தும் பாவலரேறு,

தொல்லை தரும்இழி சாதிப் புகைச்சல் (கனிச்சாறு; பா.82; பக்:74) என்றும்

தமிழரெனச் சொல்லுங்கள்! ; தவிர்த்திடுங்கள் சாதி! (கனிச்சாறு; பா.133; பக்:132)

எனப் பல இடங்களில் சாதியின் கொடுமைகளையும் அவற்றினைத் தவிர்த்து ‘தமிழர்’ என்ற இனஅடையாளத்தில் ஒன்றுபட வேண்டுகிறார். தமிழ்ச் சமூகம் சாதிகளால் பலவாறு பிரிந்து காணப்படுகிறது. மேல், கீழ் என்ற வருணப் பாகுபாடு இதனை வரையறுத்த விதிகளால் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

இம்மடமைத்தனம் ஒழிய வேண்டும். சாதிப் புகைச்சலினால் தொல்தமிழ் மக்களைப் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியினைத் தொடர்ந்து செய்துவந்துள்ளனர். இந்த இழிநிலை ஒழிந்து அனைவரும் பொதுமை நிலையை எட்ட வேண்டும். இதனையே பெருஞ்சித்திரனாரும் விரும்புகிறார்.

உடலுறுப்புகளின் சண்டை (கை, கால், கண், வாய், மூக்கு, மூளை.) என்ற தலைப்பில் அமைந்துள்ள பாடல் ஒன்று தமிழக அரசின் பள்ளிக் கல்வி பாடத்திட்டத்தில் (சமச்சீர் பாடத்திட்டம்) இடம்பெற்றுள்ளது. இது உடலுறுப்புகள் ஒன்றை ஒன்று சண்டையிட்டுக் கொள்வதாகவும் இறுதியில் அனைத்தும் ஒன்றுபட்டு இயங்குவதாகவும் பாடலின் கருத்தானது அமைந்துள்ளது. இப்போக்கு மனித உடலுறுப்புகளுக்கு மட்டுமல்ல, ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமுதாயம் அமையவும் அனைத்துச் சமூகங்களும் ஒன்றிணைந்து சாதி, மத வேறுபாடற்று செயல்பட வேண்டும் என்ற சமூக அரசியல் புரிதலோடு அணுக வேண்டியுள்ளது. பெருஞ்சித்திரனாரும் அவ்வாறே அணுகியிருப்பார் என்றே எண்ணத் தோன்றுகிறது.

மாணவர்களும் தமக்கு மட்டும் என்று எண்ணாது பிறருக்கும் கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையைப் பெற்றிட வேண்டும் என்ற நோக்கில் பெருஞ்சித்திரனார் இதுபோன்ற பாடல்களைப் படைத்துள்ளார்.

தமிழ் யாப்பு மரபில் சிந்து, கண்ணி, கும்மி போன்ற இசைப்பாடல்களின் வடிவிலும் பாடல்களை மாணவர்களுக்காகப் படைத்துள்ளார். தமிழ்மொழியின் பெருமையினையும் சிறப்பினையும் எடுத்துரைக்கிறார். அதோடு ஆங்கில மொழியறிவும் தேவை என்பதினைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார். அப்பாங்கில் அமைந்த பாடல்,

தாழ்குழலீர் கும்மி கொட்டுங்கடி – இது
தனித்தமிழே எனக் கொட்டுங்கடி!

(பா.91; பக்:85)

துள்ளுவாய்! ஆடுவாய்; தூய்தமிழ் பாடுவாய்…

(பா.121; பக்:122)

ஆங்கிலம் நம்மின் அடிமையை மீட்டது!
தீங்குசெய் ‘சாதி’யின் இழிவைத் தீய்த்தது!

(பா.93; பக்:89)

தமிழ் மாணவர்களிடையே தனித்தமிழ் மொழிப்பற்றினை ஊட்டும் நோக்கிலும் மொழியின் சிறப்புகளை எடுத்தியம்பும் பாங்கிலும் தனித்தமிழ், தூய்தமிழ் என விளித்துப் பாடுகிறார். சமூக, பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு ஆங்கிலத்தைக் கற்க வேண்டும் என்று தீர்க்கமாக உரைக்கிறார் பாவலரேறு.

மாணவர்களின் ஓய்வு நேரங்களைப் பயனுள்ளதாக மாற்ற வேண்டும். அதன் தொடக்கமாக என்னென்ன செயல்களைச் செய்யலாம் என்று முன்மொழிகையில்,

ஓய்வாக இருக்கையில் தம்பி – நீ
ஓவியம் வரைந்து பழகு!
தூய்மையோ டமைதி சேரும்! – நன்கு
தோன்றிடும் உள்ள அழகு!
…………………………….
பாக்களும் இயற்றிப் பழகு!
…………………………….
கதைகளும் எழுதிப் பழகு!
…………………………….
அறிவியல் ஆய்வு செய்வாய்!
…………………………….
மருத்துவ நூல்கள் கற்பாய்!
(கனிச்சாறு; பா.99; பக்:98)

எனப் பாடலில் விவரிக்கிறார். ஓவியம், பாடல், கதை, அறிவியல் ஆய்வு, மருத்துவ நூல் கற்றல் போன்றவற்றைப் பொதுக்கல்வியோடு இணைந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். ஒவ்வொரு செயல்பாடும் மனதினையும் உடலினையும் எவ்வாறு பக்குவப்படுத்தும் என்பதினையும் விளக்குகிறார். இன்று நவீன உலகில் மாணவர்கள் கைபேசி, மடிக்கணினி, இணையம் போன்றவற்றில் பெரும்பாலும் நேரத்தைச் செலவிடுகின்றனர். இதனை முன்னமே கணித்துத்தான் பாவலரேறு மேற்கண்ட செயல்களினைச் செய்து ஓய்வு நேரங்களைப் பயனுள்ளதாக மற்றிக்கொள்ள முற்படுங்கள் என்று வழிகாட்டியுள்ளார். (இப்பாடலும் தமிழக அரசின் சமச்சீர் பள்ளிப்பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.)

வீட்டில் சமையல் அறை, பூசை அறை, கழிவறை, கிடங்கு அறை என்றிருப்பது போல, ஒவ்வொரு தமிழர்களின் வீட்டிலும் நூலக அறை கட்டாயம் இடம்பெற வேண்டும். நூலகம், அவற்றின் பயன்களை விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் தமது பாடலில் பெருஞ்சித்திரனார் படைத்துள்ளார்.

நூலகம் இல்லாதது பாழகம் ஆகும்!
நல்லறிவு அன்பு அங்கு சாகும்;
உடல் வேகும்! ; ஒளி போகும்!; இருள் ஆகும்!

(கனிச்சாறு; பா.101; பக்:100)

‘நூலகம் இல்லாதது பாழகம்’ என்ற கடுமையான சொற்களின் ஊடாக, நூலகத்தின் இன்றியமையாமை குறிப்பிடுகிறார். நல்லறிவு பெற நூலகம் துணை நிற்கும் என்ற கருத்தினையும் முன்வைக்கிறார்.

மணிமொழி மாலை

தொடக்கக் கல்வி, உயர்நிலைக் கல்வி தாண்டிய கல்லூரி மாணவர்களின் வாழ்வியல் செயல்பாட்டினையும் சிந்தனைப் போக்கினையும் மதிப்பீடு செய்கின்றார். அந்தவகையில் கல்வி, வாழ்வு, உறவுகள், சமூகம் குறித்த கருத்துகளை மணிமொழி மாலை என்ற பகுதியில் பெருஞ்சித்திரனார் விளக்குகிறார். கல்வி கற்ற ஒருவனது செயல்பாட்டினைக் குறித்துக் கருத்துரைக்கையில்,

உற்ற கல்வியும் ஓர்ந்த கேள்வியும்,
பெற்றோ னாயினும் பெரியோ னாயினும்,
ஒழுங்கிலா தொருவனை விலங்கே என்க!

(கனிச்சாறு; பா.146; பக்:149)

அதிக பட்டங்களைப் பெற்று, கல்வி கற்றவன் என்கிற மிதப்பில் அலைகிறவனின் ஒழுங்கீனமானச் செயல்பாடுகளால், அவனை ‘விலங்கு’ நிலைக்கு ஒப்பானவன் என்றுரைக்கிறார். இங்குக் கல்வியால் மட்டுமே ஒருவர் மதிக்கப்பெறுவதில்லை. ஒழுக்கமான செயல்பாடுகளாலும் சமூக அக்கறை கொண்டு இயங்கும் ஒருவரே மதிக்கப்பெறுகிறார். மனித வாழ்வில் குறிப்பாக, இளம்பருவத்தினர் தமது சுயஒழுக்கச் செயல்பாட்டோடு இயங்க வேண்டும். தமக்கான வரையறைகளைத் தாமே கட்டமைத்துக்கொண்டு கல்வி, செல்வ வளங்களைப் பெற்றுத் திகழ வேண்டும் என்கிறார்.

கதிருக்கு முன்னெழு!
கடமைகள் வரிசை செய்!
நூலொடு தொடர்பு கொள்!
நோதவிர் பயிற்சி செய்!
மயக்கிலா உண்டி கொள்!
மாண்பொடு பள்ளி செல்!
(கனிச்சாறு; பா.164; பக்:159)

மேற்கண்டவாறு சுயஒழுக்கத்தோடு இயங்க மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார். நல்ல நண்பர்களையும் பெற்றால் ஒழிய, வாழ்வு சிறக்கும். அவ்வாறு நண்பர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் உள்ள தகுதிப்பாடுகள் என்பவை குறித்துப் பதிவு செய்துள்ளார். மணிமொழி மாலை என்னும் பகுப்பில் மாணவப் பருவத்தின் இறுதிநிலையினரான சமூக / இல்லற வாழ்வில் கடமையாற்றக்கூடியவர்களின் நிலைப்பாட்டோடு பெருஞ்சித்திரனார் தொலைநோக்குச் சிந்தனையில் தம் கருத்துகளைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

இதழியல் செயல்பாடு

தமிழ்ச்சிட்டுவின் நோக்கம் – நிலைப்பாடு, தோற்றம் என்று நோக்குகையில் தென்மொழி இதழின் கடின நடை, புலமைத்துவ செயற்பாடுகள் தமிழாசிரியர்களுக்கும் தனித்தமிழ்ப் பற்றாளர்களுக்கு உவப்பளிப்பதாக இருந்தது. ஆனால், பள்ளி – கல்லூரி செல்லும் மாணவர்களின் திறனுக்கு மீறிய கருத்தியல், மொழிநடையோடு செயல்பட்டது. இதனைப் போக்கும் பொருட்டு, பெருஞ்சித்திரனார் சிறார்களுக்கான கலை, இலக்கிய, அறிவியல் இதழாகத் தமிழ்ச்சிட்டு என்னும் பெயரில் தனித்தமிழ் இதழ் ஒன்றினை உருவாக்கினார்.

அது, தென்மொழியின் இளகிய வடிவாகவும் சிற்சில இடங்களில் மாறுபட்ட தனித்தன்மைகளோடும் வெளிவந்தது. 1965ஆம் ஆண்டு முதல் இதழ் வெளிவரலானது. இதழில், கலை, அறிவியல், இலக்கியம், பொதுஅறிவு, விளையாட்டு, நாட்டார் கூறுகள் போன்றவை தனித்தமிழ்ச் சிந்தனையோடு வெளிவந்தது. இதழின் தோற்றம், பெயர்க்காரணம் குறித்துப் பெருஞ்சித்திரனார் கூறுகையில்,

சிட்டுக்குருவி குழந்தைகளுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் நன்கு தெரிந்த பறவை. அதன் சுறுசுறுப்பும் உழைப்பும் முயற்சியும் சிறுவர்களுக்குக் கட்டாயம் வேண்டுவன. தமிழ் மாணவர்களும் அச்சிட்டுக்குருவியைப் போல் சுறுசுறுப்பாகவும் உழைப்பும் முயற்சியும் உடையவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி இடப்பெற்றதே அதன் பெயர். (நேருரை: தென்மொழி இதழ்; சுவடி – 24, ஓலை – 1) என்கிறார். இதன்போக்கிலே தான், தமிழ்நாட்டுச் சிறுவர்களுக்கான கலை, அறிவியல் இதழுக்குத் தமிழ்ச்சிட்டு என்று பெயரிட்டதாக விளக்கமளிக்கிறார். இதழின் நோக்கத்தினை விளக்கும் விதத்தில் முகப்புப் பாடல் ஒன்று அமைகிறது. அது,

இன்றைய பயனோ நேற்றைய உழைப்பு!
இன்றைய சிறுவர் நாளைய உலகம்!
நன்று செய்வதே நமக்குநல் வாழ்க்கை!
என்றும் அழியாது இருப்பதே புகழே!

(தமிழ்ச்சிட்டு – முகப்புப் பாடல்)

சிறுவர்களுக்குத் தனித்தமிழ் உணர்வும் நற்பண்பும் நல்லொழுக்கமும் பெற்று, திகழ வேண்டியே தமிழ்ச்சிட்டு பாடுபட்டது. ‘இன்றைய சிறுவர் நாளைய உலகம்’ என்ற கோட்பாடே தமிழ்ச்சிட்டுவின் கருத்தியல் களத்திற்கு அடித்தளமாக அமைந்தது. சிறுவர்களே நாளைய இளைஞர்கள், இளைஞர்களே இந்நாட்டின் குடிமக்களாக நற்செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டு மொழி, இனம், நாட்டினைக் காக்கப் பாடுபடுவர் என்பதை உணர்ந்திருந்தார். அதன்விளைவாகவே, சமூக அக்கறையுள்ள நற்குடிமக்களாக விளங்க வேண்டிட அடித்தளம் அமைந்தது தமிழ்ச்சிட்டு இதழ் எனலாம்.

தமிழ்ச்சிட்டு இதழின் வடிவம் – உள்ளடக்கம்

தமிழ்ச்சிட்டு இதழ் 1/8 டெம்மி அளவில் 16 பக்க அளவில் வெளிவந்தது. குரல் (ஆண்டு), இசை (மாதம்) என்ற பகுப்புடன் “தமிழ்ச்சிட்டு” என்னும் பெயருடன் அடைப்புக்குள் (தனித்தமிழ் சிறுவர் கலை இதழ்) என்றவாறு வெளிவந்தது. இதழின் முகப்பு அட்டையில் சிறுவர்களுக்கு அறிவுரை கூறும்வகையில் எளிமையான பாடல்கள் இடம்பெற்று சிறப்பித்தன. இதழின் உள்ளடக்கப் பொருண்மைகளை விளக்கும் விதமாகப் பாவலரேறுவினால் பாடப்பெற்றுள்ள பாடல் பின்வருமாறு,

தாத்தா பாருங்கள் தமிழ்ச்சிட்டு!
தமிழ்மொழிக் கிதுவொரு மலர்த்தட்டு!
பார்த்தால் பக்கம் பதினாறு!

படித்தால் முழுவதும் தேனாறு!
சிறுகதை, பாட்டுகள், பலவுண்டு!
சிறுவர்க் கினித்திடும் கற்கண்டு!
குறுநடைக் குழந்தையும் பாடிடலாம்!

கூனற் கிழவியும் ஆடிடலாம்!
கட்டுரை, துணுக்குகள் மணம் கொழிக்கும்!
கருத்தால் நடையால் மனம் செழிக்கும்!
தெட்டுரை தீதுரை இருக்காது!

தெளிவுரை உண்டு; (உ)ளம் வெறுக்காது!
அறிவியல் வாழ்வியல் செய்தி தரும்!
அவற்றைப் படித்தால் அறிவு வரும்!
நெறிதரும் வாழ்க்கை வழிகாட்டும்!
நீங்கா இன்பம் எழில் கூட்டும்!

(பா.132; பக்:131)

தமிழ்ச்சிட்டு இதழில் கதை, சிறுகதை, கட்டுரை, நாடகம், பாடல், துணுக்கு, உரை எனப் பலவற்றை முதன்மைப்படுத்தி இதழ் வெளிவந்தது. இதழின் அட்டைப் படத்தில் புகழ்பெற்ற தலைவர்களின் படங்கள் இடம்பெற்றன. அதேபோன்று, அறிவியல் செய்திகள், மொழிபெயர்ப்புகள், கணிதவியல் சார்ந்த செய்திகள் அதிகளவில் இடம்பெற்றன.

இதழின் விலை – உறுப்பினர்கள்

தமிழ்ச்சிட்டு இதழின் விலை தொடக்கத்தில் தனியிதழின் விலை 15 காசுகள் தொடங்கி, 1.50 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோன்று, ஆண்டுக்கட்டணம் 2.00 ரூபாய் தொடங்கி, 18 ரூபாய் வரை இருந்திருக்கிறது. இதில் அரையாண்டுக் கட்டணங்கள் இருமுறை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அது ரூபாய் 6, 9 என இருந்துள்ளது.

இந்த விலை மாற்றம் 1965 தொடங்கி, 1994 வரை காலமாற்றத்திற்கேற்ப மாறிவந்துள்ளது. இவ்விதழ் மொத்தமாக, 215 இதழ்கள் வெளிவந்தது. பெருஞ்சித்திரனார் மறைவுக்குப் பின் அவரது இளைய மகன் பொழிலனை ஆசிரியராகக் கொண்டு, இரண்டாண்டுகள் வெளிவந்து தன்னுடைய ஆயுளை முடித்துக்கொண்டது. குரல், இசை என முழங்கிக் கொண்டிருந்த தமிழ்ச்சிட்டு தமிழ் இதழியல் வரலாற்றிலும் சிறார் இதழியல் வரலாற்றிலும் மிக முக்கிய இடம் பெறுகிறது.

இதழ்களுக்கு உறுப்பினர்களைச் சேர்த்து இதழின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துங்கள் என்று பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அன்பு வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. இது அக்காலக்கட்டத்தில் தனிநபராக எவ்வித பின்புலங்களும் இன்றி, இதழ்களை நடத்துவதில் உள்ள இடர்பாடுகளையும் தமிழர்களின் சிந்தைப்போக்கு மாறி, மலிவிழக்கத் தொடங்கிய, தொடக்கக் காலத்தையும் இதன்வழி உய்த்துணரலாம்.

பதிவு 01

நன்றி : நியூ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம் மாத இதழ் – பிப்ரவரி 2021.

Leave a comment